Home
  Kontakt
Metryka
Statut
Stowarzyszenie
Usługi
Członkostwo
Współpraca


Współpracownicy Stowarzyszenia

Od prawie 10 lat Stowarzyszenie nasze pomaga swoim członkom Poprzez nasze zaangażowanie uzyskaliśmy znaczące miejsce w Niemczech i obsługujemy najwięcej osób w Polsce.

Konsultanci Stowarzyszenia

W Polsce posiadamy sieć konsultantów, dla naszych członków szukających kompetentnej i sprawnej pomocy w ramach naszych uprawnień zgodnie z par. 4, Nr 11 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG). Jako konsultanci udzielacie Państwo takiej pomocy, gromadząc dokumenty, sporządzając kalkulacje podatkowe i prowadzicie obsługę biurową (kontakty i korespondencja) . Rola naszych konsultantów polega głównie na sprawnym i przyjaznym przyjęciu członków oraz życzliwym nastawieniu do nich.

^


Kto może być naszym konsultantem

Od kandydatów na konsultantów oczekujemy tzw. obycia z prawem podatkowym w Polsce, min. średniego wykształcenia oraz znajomości pracy biurowej. Po pozytywnym zweryfikowaniu kandydata odbędzie on stosowne szkolenie. Współpracę opieramy na umowie-zleceniu a konsultanci sami decydują o stopniu zaangażowania własnego czasu . Pośród udanych konsultantów są osoby prowadzące biura rachunkowe , agenci ubezpieczeniowi, nauczyciele, księgowi itp. Oczekujemy ofert z Waszej strony. Jeżeli macie Państwo jeszcze pytania prosimy prosimy zwracać sie do naszego członka Zarządu pana Henryka Wojtaszka tel. +48 501 155 995. Listy motywacyjne i CV prosimy kierować na adres biura: ul. Kołłątaja 7/1; 50-002 Wrocław; fax 071/ 792 49 94

Adres:

Pani    Pan   
Nazwisko:
Imię:
Ulica Nr:
Kod: PL Miejscowość:
Telefon:
e-mail-Adres: