Home
  Kontakt
Metryka
Statut
Stowarzyszenie
Usługi
Członkostwo
Współpraca
 
Zakres usług

Zakres usług świadczonych dla naszych członków:

optymalizacja sytuacji podatkowej ,
sporządzanie rozliczeń podatkowych rocznych ,
doradztwo podatkowe,
kalkulacja wysokości zwrotu (dopłaty) podatku,
wnioski o zasiłek rodzinny na dzień zamieszkania w Polsce (i Niemczech), w tym ocena warunków uzyskania,
sprawdzenie prawidłowości decyzji Kas Rodzinnych (Familienkasse),
sprawdzenie prawidłowości decyzji podatkowych oraz innych pism niemieckich Urzędów Skarbowych(Finanzämter),
składanie odwołań od decyzji podatkowych i skarg do sądów finansowych(Finanzgeicht),
dokonanie wyboru klas podatkowych,
Wszystko to wykonujemy w ramach opłat członkowskich niezależnie od wysokości dochodu z:
  - pracy niesamodzielnej włączając w to dochody z rent i emerytur,
- ustawowych i prywatnych emerytur