Home
  Kontakt
Metryka
Statut
Stowarzyszenie
Historia Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Liczby i fakty
Usługi
Członkostwo
Współpraca
 

 


Corocznie wiele milionów Euro możliwego zwrotu podatku z powodu niewiedzy pozostaje w niemieckich Urzędach Skarbowych.
 

Polscy pracownicy sezonowi kontraktowi itp. zatrudnieni w Niemczech mogą uzyskać pomoc w celu której zbudowaliśmy sieć konsultantów w Polsce dla Stowarzyszenia Lohnsteuer Hilfe- Polonia e.V. Stowarzyszenie nasze udzieli Wam pomocy w :

sporządzenie rozliczenia rocznego dochodów z pracy niesamodzielnej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do doradztwa),

uzyskanie zasiłku rodzinnego na dzieci zamieszkałe w Polsce,

sprawdzeniu decyzji podatkowych,

składaniu odwołań od decyzji podatkowych oraz pozwów do sądów finansowych.

 


Wszelka pomoc udzielana jest w ramach rocznej opłaty członkowskiej.

Stowarzyszenie nasze reprezentuje Wasze interesy w Niemczech w sprawach przepisów prawa podatkowego. Mamy odpowiednie doświadczenie

Czy macie Państwo jakieś pytania ? 

Jesteśmy do Państwa usług! 

Lista konsultantów w Polsce